Enter full description of the course.

Course Curriculum

2020/11/08 ඉරිදා පැවැත්වූ පන්තිය
START 00:00:00
VAT INTRODUCTION 00:00:00
Q 58.1 00:00:00
Q 58.2 00:00:00
Q 58.3 00:00:00
Q 59 00:00:00
භාර වීම 00:00:00
INTRODUCTION 1 00:00:00
INTRODUCTION 2 00:00:00
Q 60 00:00:00
Q 61 00:00:00
Q 62.1 00:00:00
Q 62.2 00:00:00
Q 63 00:00:00
Q 64 00:00:00
2020 නොවැම්බර් මස 15 දින පැවැත්වූ පන්තිය
START 00:00:00
66 PART 1 00:00:00
66 PART 2 00:00:00
66 PART 3 00:00:00
67 PART 1 00:00:00
67 PART 2 00:00:00
68 H.W 00:00:00
69 H. W 00:00:00
70.1 00:00:00
70.2 00:00:00
70.3 00:00:00
71.1 00:00:00
71.2 00:00:00
72.1 00:00:00
72.2 00:00:00
76.1 00:00:00
76.2 00:00:00
බියකරුය මේ සසර චිත්‍රපටය [ SHADHDHA TV ] 00:00:00
2020 නොවැම්බර් 20 සිකුරාදා පැවැත්වූ අතිරේක පන්තිය
START 00:00:00
1997.1 AL 00:00:00
1997.2 AL 00:00:00
1999.1 AL 00:00:00
1999.2 AL 00:00:00
2000.1 AL 00:00:00
2000.2 AL 00:00:00
2001.1 AL 00:00:00
2001.2 AL 00:00:00
2001.3 AL 00:00:00
2002.1.1 AL 00:00:00
2002.1.2 AL 00:00:00
2002.2.1 AL 00:00:00
2002.2.2 AL 00:00:00
කෙටි ධර්ම දේශනය 00:00:00
2003.1 AL 00:00:00
2003.2 AL 00:00:00
2005.1 AL 00:00:00
2005.2 AL 00:00:00
2006.1 AL 00:00:00
2006.2 AL 00:00:00
2020 නොවැම්බර් 22 ඉරිදා පැවැත්වූ පන්තිය
START 00:00:00
Q 68 00:00:00
Q 69 00:00:00
Q 73 00:00:00
Q 78 00:00:00
Q 80.1 00:00:00
Q 80.2 00:00:00
Q 82.1 00:00:00
Q 82.2 00:00:00
Q 82.3 00:00:00
Q 82.4 00:00:00
Q 82.5 00:00:00
2020 නොවැම්බර් 29 ඉරිදා පැවැත්වූ පන්තිය
START 00:00:00
Q.74.1 00:00:00
Q.74.2 00:00:00
Q.75.1 00:00:00
Q.75.2 00:00:00
Q.77 00:00:00
Q.79.1 00:00:00
Q.79.2 00:00:00
Q.81.1 00:00:00
Q.81.2 00:00:00
Q.83.1 00:00:00
Q.83.2 00:00:00
Q.83.3 00:00:00
Q.83.4 00:00:00
Q.83.5 00:00:00
Q.83.6 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Copyright © Eyekon International 2020 | Powered by CrowdLogin